Όροι & Πολιτικές

Όροι Χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους καθώς με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας couponorama.gr. Η περιήγηση σας, η εγγραφή σας ως μέλος καθώς και η αγορά εκπτωτικών κουπονιών στην ιστοσελίδα couponorama.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η ιστοσελίδα couponorama.gr αποτελεί ιδιοκτησία της «Σ&Γ ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΟΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Πάτημα Χαλανδρίου επί της οδού Ηρακλείτου 14-16 και Ιάσονος (Τ.Κ. 15238), τηλέφωνο  επικοινωνίας 2130053000 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 997720929).

Περιγραφή Υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες (προμηθευτές) να διαφημίσουν και να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους στους χιλιάδες επισκέπτες και εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας. Αυτό το κάνουν με το να δώσουν την καλύτερη δυνατή προσφορά για την υπηρεσία τους που πολλές φορές μπορεί να αγγίξει και το απίστευτο 92% ποσοστό έκπτωσης. Η προσφορά έχει περιορισμένο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμη και ελάχιστο αναγκαίο αριθμό ενδιαφερόμενων ατόμων ώστε να θεωρηθεί η προσφορά ενεργή.
Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr αποτελεί τον διαμεσολαβητή για την αγορά του εκπτωτικού κουπονιού από τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας και όχι των πωλητή αυτών.

Για να μπορέσει κάποιος επισκέπτης να αγοράσει εκπτωτικό κουπόνι, θα πρέπει πρώτα να γίνει μέλος, πραγματοποιώντας εγγραφή, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Η παραγγελία του κουπονιού θα ολοκληρώνεται όταν θα επιλέγει το αντίστοιχο «κουμπί» που αναφέρεται στην ολοκλήρωση της αγοράς του κουπονιού. Το χρηματικό αντίτιμο  για το κουπόνι, θα δεσμεύεται από το CouponOrama.gr για λογαριασμό του προμηθευτή και η οριστική χρέωση θα γίνεται μόνο την στιγμή που θα γίνεται ενεργή η προσφορά. Αυτόματα με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, το εγγεγραμμένο μέλος, θα λαμβάνει στo ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του (e-mail) το κουπόνι που αντιστοιχεί στην προσφορά του προμηθευτή. Το κουπόνι στέλνεται σε ηλεκτρονική μορφή, έχει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό και έχει την  αντίστοιχη αξία με την εκάστοτε προσφορά. Το εγγεγραμμένο μέλος της ιστοσελίδας CouponOrama.gr ως ο αγοραστής του κουπονιού, θα πρέπει να το εκτυπώσει. Η εξαργύρωση του κουπονιού  επιτυγχάνεται με την επίδειξη, στον προμηθευτή, του εκτυπωμένου κουπονιού και του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου για την εξακρίβωση των στοιχείων του κατόχου και αγοραστή του. Κατά την εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού, ο προμηθευτής θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξή ή τιμολόγιο) και θα δίνεται στον αγοραστή (μέλος της ιστοσελίδας CouponOrama.gr).

Η ισχύς του κουπονιού αναφέρεται στους όρους της προσφορά καθώς και στο ίδιο το κουπόνι. Η εξαργύρωσή του μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα αναφερόμενα, στην προσφορά, καταστήματα του προμηθευτή. Αφορά αποκλειστικά στο προϊόν ή την υπηρεσία όπως αυτό περιγράφεται στην προσφορά και δεν ανταλλάσσεται επουδενί με χρηματικό ποσό ή με άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης το κουπόνι παύει να ισχύει και το μέλος / αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του προμηθευτή ή της ιστοσελίδας CouponOrama.gr και των διαχειριστών αυτής.

Το μέλος / αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την αγορά του εκπτωτικού κουπονιού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς του κουπονιού, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), info@couponorama.gr, προς το CouponOrama.gr. Ακολούθως το CouponOrama.gr θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του κουπονιού εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα αγοράς του κουπονιού, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ταυτόχρονα, το κουπόνι αυτόματα παύει να ισχύει. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημερες, το μέλος / αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και το CouponOrama.gr δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι του. Εξαίρεση αποτελούν τα κουπόνια που αφορούν αποστολή προϊόντων για τα οποία δεν ισχύει ο παραπάνω όρος. Τα προϊόντα κατά κανόνα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με courrier στον παραλλήπτη, εντός λίγων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς του κουπονιού, τις περισσότερες φορές πριν το πέρας των (14) ημερολογιακών ημερών. Για επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων, ισχύει η πολιτική επιστροφών της εκάστοτε επιχείρησης με την οποία πρέπει να επικοινωνήσει το μέλος/αγοραστής, να ενημερώσει για το πρόβλημα και να διευθετήσει μαζί τους το ζήτημα. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών και συμφωνήθεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των χρημάτων, τότε θα υπάρχει κράτηση που θα επιβαρύνει το μέλος / αγοραστή, 0.62 ευρώ και επιπλέον 12% της τελικής τιμής του κουπονιού. Στην περίπτωση ακύρωσης κράτησης δωματίων σε καταλυμα, τότε ισχύει η πολιτική ακύρωσης του εκάστοτε καταλύματος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα προϊόντα  ή τις υπηρεσίες επακριβώς όπως αυτά περιγράφονται στην προσφορά που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα CouponOrama.gr, σε οποιοδήποτε μέλος / αγοραστή του προσκομίσει το εκπτωτικό κουπόνι συνοδευόμενο με Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο και αφού στη συνέχεια εξακριβώσει ότι ο αριθμός του κουπονιού υφίσταται και αντιστοιχεί σε κάποιο από την λίστα με τα αγορασμένα κουπόνια (η λίστα με τα αγορασμένα εκπτωτικά κουπόνια και με τους μοναδικούς κωδικούς αριθμούς των κουπονιών., αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα CouponOrama.gr στον προμηθευτή, εντός μίας ημέρας μετά την λήξη του χρόνου εμφάνισης της προσφοράς στην ιστοσελίδα CοuponOrama.gr). Τα μέλη / αγοραστές υποχρεούνται να παραδώσουν το κουπόνι στον προμηθευτή.

Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται στη προσφορά, ούτε για τυχόν ελαττώματα ή ποιοτικά προβλήματα ή προβλήματα κατά την παράδοση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Σε ότι αφορά στην προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών εφαρμόζονται για τους προμηθευτές και τους αγοραστές οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει).


Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα  CouponOrama.gr περιέχει υλικό το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε. Η ιστοσελίδα CοuponOrama.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία, κείμενα, φωτογραφίες και λογότυπα που θα προμηθευτεί από τον εκάστοτε προμηθευτή. Την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο προμηθευτής των υπηρεσιών που παρέχει την έκπτωση.

Οι ευθύνες σας αναφορικά με το Περιεχόμενο σας

Είστε αποκλειστικά και συνολικά υπεύθυνος/ η για το Περιεχόμενο που έχετε φορτώσει στην ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη των Όρων Χρήσης, ΔΕΝ σας επιτρέπεται να φορτώσετε στη σελίδα οποιαδήποτε Περιεχόμενο το οποίο:
1. δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο ή το σκοπό της Ιστοσελίδας, ή περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία που δεν έχουν σχέση με την ιστοσελίδα,
2. περιέχει βλαβερά ή προσβλητικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πορνογραφικού, συκοφαντικού ή ρατσιστικού υλικού),
3. περιέχει στοιχεία που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
4. περιέχει στοιχεία που παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων ή της ιστοσελίδας CouponOrama.gr,
5. περιέχει ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας CouponOrama.gr εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας
6. περιέχει οποιουδήποτε είδους διαφημιστικό υλικό σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα,
7. επιδιώκει την εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από εσάς, ή
8. θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εμπορική φήμη της ιστοσελίδας CouponOrama.gr,.

Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr, έχει δικαίωμα να καθορίσει κατά την κρίση της πότε το υλικό που έχετε φορτώσει στην ιστοσελίδα παραβιάζει τους παραπάνω περιορισμούς/ απαγορεύσεις. Η απόφαση της ιστοσελίδας CouponOrama.gr, επί του θέματος είναι οριστική και δε θα υπάρξει περαιτέρω αλληλογραφία επί αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει της ιστοσελίδας CouponOrama.gr, αποτελεί αντικείμενο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του CouponOrama.gr,.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στην ιστοσελίδα CouponOrama.gr, αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα του ιδίου και ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία του.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της CouponOrama.gr, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Περιορισμός ευθύνης

Το CouponOrama.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας CouponOrama.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την ιστοσελίδα CouponOrama.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η ιστοσελίδα CouponOrama.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Διαδικασία και Τρόπος Πληρωμής

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του εκπτωτικού κουπονιού πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά (on-line), μέσα από την ιστοσελίδα CouponOrama.gr μέσω των υπηρεσιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμώνm και μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή pay pal. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι οι Visa®, και MasterCard®.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών των μελών χρησιμοποιούνται ανώτατα συστήματα on-line ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας on-line συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.


Διαδικασία Πληρωμής

Από την στιγμή που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας CouponOrama.gr ενδιαφερθεί για μία ή και περισσότερες προσφορές, για να αγοράσει το εκπτωτικό κουπόνι, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει δωρεάν εγγραφή μέλους, και σαν μέλος πια, θα εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (αφού πρώτα έχει κάνει είσοδο στο χώρο των μελών).

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του μέλους, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύονται οπότε και πρέπει κάθε φορά που αγοράζει εκπτωτικά κουπόνια, να εισάγει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Με την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, το μέλος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η ιστοσελίδα CouponOrama.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του μέλους για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και στην περίπτωση ενεργοποίησης της Προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
Αν για οποιονδήποτε λόγο, η πιστωτική κάρτα του μέλους, δεν γίνει δεκτή από την τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, το μέλος θεωρείται ότι δεν έλαβε μέρος στην αγορά του εκπτωτικού κουπονιού της προσφοράς και δεν συμμετέχει σε αυτήν.
Στη περίπτωση που η προσφορά δεν γίνει ενεργεί, τότε η ιστοσελίδα CouponOrama.gr είναι υποχρεωμένη να αποδεσμεύσει το ποσού από την πιστωτική κάρτα του μέλους.

H ιστοσελίδα CouponOrama.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα που οφείλονται στο πάροχο Επεξεργασίας Διαδικτυα
κών Συναλλαγών.


Αθήνα


προσφορές
 
προσφορές  
 
Στατιστικά...
προσφορές
.

LiveZilla Live Help